25 Ağustos 2012 Cumartesi

Başmelek Gabriel (Cebrail)


BAŞMELEK CEBRAİL

BaşMelek Cebrail Tanrı’nın sevgisindendir, sevgidir. Tanrı’nın BaşMeleklerindendir. BaşMelek Cebrail ismi (Archangel Gabriel) “Gebher” kelimesinden gelmektedir ve “insan ve Tanrı” ya da “Tanrı” anlamına gelir. Cebrail (Gabriel) Tanrı adamı ya da Tanrı kudreti anlamına gelmektedir.
BaşMelek Cebrail kutsal kitaplardan önce de Dünya’da hizmet etmiştir, kutsal kitaplar döneminde de ve simdi de kendi seçimiyle etmektedir. Kutsal kitaplarda Daniel Peygamber aracılığıyla bilgi veren, Meryem Ana’ya Hz. İsa’yi müjdeleyen ve Hz. Muhammed’e kutsal kitabı indiren, müjdeleyen sözcü BaşMelektir.
Dünya’da insanlara çeşitli değişik şekillerde görünmüştür. Çok güzel yüzlü bir erkek, ya da zeytin dalı, zambak  ya da meşale taşıyan güzel bir kadın olarak resimlerde yer alir. Müjde getiren ve değişiklik yapıcı olarak nitelendirilir. Sevgi onun büyük gücünün kaynağıdır.
BaşMelek Cebrail’in Enerjisinin rengi, yeşil ve altın sarısı olarak algılanır.
BaşMelek Cebrail Dünya’nın Uyumlu Evre’ye ve Altın Cağ’a geçiş döneminde, Dünya’yı şifalandıracak olan enerjisini Dünya’ya indirmiştir. Tarihte ilk kez bu frekansını indirmektedir. BaşMelek Cebrail’in Enerjisi çok yüksek bir sevgi frekansıdır ve uygun şekilde kullanıldığında, hücresel yenilenmeyi ve gençleşmeyi gerçekleştirebilecek,  kanser, aids gibi fiziksel hastalıkları şifalandıracak güçtedir. Melek Cebrail Enerjisi Dünya’ya inen, yuzyılın en önemli enerjilerindendir.
 
MELEK CEBRAİL ENERJiSİNİ KULLANMAK
BaşMelek Cebrail’in Dünya’ya indirmekte olduğu enerjisi Dünya’nin yükselişine paralel olarak sürekli artacaktır.
BaşMelek Cebrail Enerjisi’ne, uyumlanmaya niyet eden herkes uyumlanabilir.
Uyumlamayı alan kişi kendi üzerinde enerjiyi niyetle kullanabilecektir.
Melek Cebrail Enerjisi bana aksın.Teşekkür ederim.” demek yeterlidir. Bunu hergün, içinizden geldikçe gün içinde tekrar edebilirsiniz. Enerjinin akışı kişiden kişiye değişmektedir. Kendi frekansı yüksek olan kişilerde enerji oldukça etkili ve güçlü akmaktadır. Herkes kendi frekansını enerjiyi uygun şekilde kullandıkça yükseltebilir.
Melek Cebrail Enerjisiyle kişi fiziksel değişim gerçekleştirebilir. Değişim için neye niyet ediliyorsa o gerçekleşecektir. Eğer hedef kilo vermek, herhangi bir hastalığı iyileştirmek, gençleşmek, saçlardaki beyazları eski rengine getirmek, cilt bozukluklarını tamir etmek ya da hücre yenilenmesi ise bunlar da gerçekleşebilir. Genetik değişim hedefleniyorsa bu da gerçekleşebilir. Yalnız dikkat edilecek önemli bir nokta vardır:
Kişi niyetini yaparken niyetin sevgi içermesine ve bütünün hayrını gözetmesine önem vermelidir.
Kişi ayrıca Melek Cebrail Enerjisi’ni  vücudunda şifalandırmak istediği herhangi bir bölgeye de yine aynı şekilde niyetle yönlendirebilir. “Melek Cebrail Enerjisi mideme aksın. Teşekkür ederim.”“Melek Cebrail Enerjisi başağrıma aksın. Teşekkür ederim.” gibi… Hangi bölgeye yönlendirilirse enerji o bölgeyi tamir etmeye başlar.
MELEK CEBRAİL ENERJİSİ’YLE BAŞKASINA ŞiFA VERMEK:
 Melek Cebrail Enerjisinin özelliği şudur: Eğer kişi iyileşmeye niyet ederse Melek Cebrail Enerjisiyle iyileşebilir. Melek Cebrail Enerjisi her türlü hastalığı iyileştirecek güçtedir. Kişinin kendi frekansının düşük ya da yüksek düzeyde olması iyileşme potansiyelini etkilemez. Niyet önemlidir.
Melek Cebrail Enerjisi’ni şifa için başkasına aktarmak için önce o kişinin izni alınmalıdır. Ondan sonra o kişiye niyetle Melek Cebrail Enerjisi aktarılabilir.
 “Melek Cebrail Enerjisi ………’ye aksın. Teşekkür ederim.” demek yeterlidir.
Eğer Melek Cebrail Enerjisini birbaşkasına ellerle aktarmak istiyorsanız bunu da yapabilirsiniz. Bunun için de kişinin izninin olması enerjinin uygun şekilde akması için önemlidir. (Eğer ellerle şifa verecekseniz, Reiki ya da Melek Mikail Enerjisi aktarır gibi aktarabilirsiniz, eğer Melek Cebrail Enerjisi ellerle aktarılacaksa, önceden kendinizi “Melek Mikail Enerjisi beni koruma kalkanına alsın. Teşekkür ederim.” diyerek koruma kalkanına almak uygundur)
 Melek Cebrail Enerjisi’ni baskasina kullanmak icin o kisinin izninin olmasi (ya da yüksekbenliğinin izni)
Tüm sevgiden olan enerjilerde olduğu gibi enerji kullanılacak kişiden izin almak gerekmektedir. Kişi kendisi talep ediyorsa zaten izin vermiş demektir. “Melek Cebrail Enerjisi’yle şifayi kabul ediyorum” demesi ya da sadece “Şifayı kabul ediyorum “ demesi uygundur.
İzin verebilecek durumda olmayan kişiler için (çocuk ya da komada hasta) kişinin yüksekbenliğinin izniyle enerji gönderilebilir.
MELEK CEBRAİL ENERJİSİNE BİR BAŞKASINI UYUMLAMAK:
Melek Cebrail Enerjisi’ne uyumlanmak isteyen kişinin “Melek Cebrail Enerjisi’ne uyumlanmaya niyet ediyorum”demesi, uyumlayacak kişinin ise “……..’nin Melek Cebrail Enerjisi’ne uyumlanmasına niyet ediyorum” demesi uyumlamanın gerçekleşmesi için yeterlidir. Bu uyumlamanın sakin ve sessiz bir yerde ve uyumlamaya saygı gösterilecek bir şekilde, samimi niyetle ve sevgiyle gerçekleştirilmesi önemlidir.
Uyumlanan ve uyumlayan kisilerin her ikisinin de uyumlama sonunda Tanrı’ya/Allah’a ve BaşMelek Cebrail’e teşekkür etmeleri uygundur.
ÇOCUKLAR İÇİN:
Melek Cebrail Enerjisi çocuklar üzerinde rahatlıkla uygulanabilir çünkü çocukların enerjisi zaten doğal olarak yüksektir. Çocuklar aynı şekilde kolayca da Melek Cebrail Enerjisi’ne uyumlanabilirler. Melek Cebrail Enerjisi hasta cocuklar, hiperaktif çocuklar, altın, kristal ya da indigo çocuklar, ve tüm çocuklar için enerjilerini dengeleyici, onarıcı, hücrelerini aktive eden çok büyük bir şifa gücüdür.

MELEK CEBRAİL ENERJİSİYLE BAŞKA CANLILARI VE DOĞAYI ŞİFALANDIRMAK:
Melek Cebrail Enerjisi ile başka canlıları ve doğayı da şifalandırabilirsiniz.
Kedinizi, köpeğinizi, kuşunuzu ya da beslediğiniz diğer hayvanlarınızı da bu enerjiye uyumlayabilir, onlara da niyetle Melek Cebrail Enerjisi’ni aktarabilirsiniz.
(Köpeğimin, Deva’sının izniyle Melek Cebrail Enerjisine uyumlanmasına niyet ediyorum. Melek Cebrail’e teşekkür ederim. ) (Bizim yüksekbenliğimiz olduğu gibi hayvanların da Deva denilen yüksekbenlikleri vardır.)
Çevrenizdeki her canlıya, suya, ağaca, çiçeklere, bitkilere, toprağa, sokaktaki hayvanlara Melek Cebrail Enerjisi’ni niyetle aktarabilirsiniz. İçinizden o canlıya bu enerjiyi vermeyi istemeyi geçirmek bile yeterli olacaktır. Böylece Dünya’ya, şifalanması açısından katkıda bulunabilirsiniz.
“Melek Cebrail Enerjisi bu bitkinin Deva’sının izniyle ona aksın. Melek Cebrail’e Teşekkür ederim.”
“Melek Cebrail Enerjisi bu ağacın Deva’sının izniyle ona aksın. Melek Cebrail’e Teşekkür ederim.”
“Melek Cebrail Enerjisi bu suya aksın. Melek Cebrail’e Teşekkür ederim.”
“Melek Cebrail Enerjisi, Devasının izniyle bu kediye aksın. Melek Cebrail’e Teşekkür ederim.”

HÜCRE YENİLENMESI İÇİN:
“Hücrelerimin uygun şekilde ve bütünün hayrına olacak şekilde yenilenmesine niyet ediyorum. Melek Mikail Enerjisi bu niyetime aksın ve gerçekleşmesine yardımcı olsun. Melek Cebrail Enerjisi bu niyetime aksin ve gerceklesmesine yardımcı olsun. Melek Mikail’e ve Melek Cebrail’e teşekkür ederim.  (bu niyetin günde en az 3 kez söylenmesi önerilir.)
DNA kodlamalarımızda hücrelerin yenilemesini sağlayacak bir kodlama mevcuttur ancak bu kodlama çok yüksek sevgi frekansı ile ve niyetle uyanmaktadır. Burada bu kodlamayı açacak anahtar Melek Cebrail Enerjisi’dir.
SEVGİYLE NOT: Sevgiden gelen tüm enerjiler şifa icin uygundur. Ancak dünyanın fiziksel realitesinin gerçeklerini ve evrensel prensipleri de unutmamak ve yadsımamak gerekmektedir. Herhangi bir hastalıkla ilgili TIBBIN tüm gerekliliklerini yerine getirirken ve bedenimizin gerekli besinleri de almasına özen gösterirken, alternatif şifayı da uygulamak hastalığın çok çabuk ve güçlü bir şekilde şifalanmasını sağlayacaktır.

Sevgiyle,
Ipek CIHAN Bilgin

BAŞMELEK CEBRAİL ENERJİSİ’NE UZAKTAN UYUMLANMAK
BaşMelek Cebrail Enerjisi’ne sadece niyetle uyumlanabilirsiniz.
Uyumlanmak için lütfen dikkatle okuyun:
1) Sakin sessiz bir yerde, uzanarak ya da oturarak uyumlanabilirsiniz.
2) Üzerinizde metal takı ya da saat olmaması uygundur.
3) Bacaklarınız ya da kollarınız uyumlama sırasında çapraz olmasın,
enerjinin rahat akması açısından.
4) “Niyetim Tanrı’ya (Niyetim Allah’a)
Melek Cebrail Enerjisi’ne uyumlanmaya niyet ediyorum” diyerek
uyumlanabilirsiniz. (Yukarıdaki niyeti tam olarak söylemeniz
önemlidir)
6) “Allah’a (Tanrı’ya) teşekkür ediyorum, BaşMelek Cebrail’e teşekkür
ediyorum.” diyerek uyumlamayı bitirebilirsiniz.

Başmelek Raphael (Rafael)


Başmelek Rafael

Başmelek Rafael (Raphael veya İsrafil) Allah’ın dört başmeleğinden biridir.  Hiyerarşik olarak 3. başmelek olarak sıralanabilir. Bu hiyerarşi bizim insanca anlayabileceğimiz bir hiyerarşi gibi değildir. Başmeleklerdeki hiyerarşi, görevleri ve sorumluluk alanlarıyla ilgilidir.
Başmelek Rafael’in ismi kutsal kitaplarda da yer almıştır.
Raphael ismi, “ Tanrı Şifalandırır” anlamına gelmektedir.   
Kutsal kitaplarda Başmelek Rafael’le ilgili “sur borusu”nu üflemekle ilgili bölümler de geçer. Resimlerde genellikle elinde sembolik olarak sur borusu üfleyen melek şeklinde çizilmiştir.
Yeryüzünün finaline, Altın Çağ’a yaklaştığımız bu dönemde ise Başmelek Rafael’in yeryüzüne indirilmiş olan frekansının insanlara huzur ve barış getiren enerji olduğu bilinmektedir.
Enerjisi çok parlak pembe ışık olarak algılanabilir.
Başmelek Rafael’in Enerjisi insana huzur veren, barış ve huzur hissettiren çok güçlü bir enerjidir.
Yardıma çağrılan her an yardıma sevgiyle gelir ve enerjisiyle kişilere huzur verir ve şifalandırır.
Başmelek Rafael’in adı ve enerjisi tüm başmeleklerin olduğu gibi Allah’ın saf sevgisidir.
Başmelek Rafael Enerjisi
Başmelek Rafael Enerjisi’ne uyumlanmaya niyet eden herkes uyumlanabilir.
Uyumlamayı alan kişi kendi üzerinde enerjiyi niyetle kullanabilecektir.
Başmelek Rafael Enerjisi’ne uyumlanmak ve kullanmak için, tüm diğer Başmelek Enerji’lerinde olduğu gibi samimiyet ve saf niyet önemlidir.
Uyumlanma niyetini de enerjiyi kullanma niyetini de saf bir şekilde, sevgiyle ve samimiyetle yapmanız önerilir.
“Melek Rafael Enerjisi bana aksın. Teşekkür ederim. “ demek yeterlidir.    
Başmelek Rafael Enerjisi’ni kullanmak için öncelikle kişinin kendisine Başmelek Mikail Enerjisi vermesi ve ardından Başmelek Rafael Enerjisi vermesi önerilir.
“Melek Mikail Enerjisi bana aksın. Teşekkürler” dedikten sonra 
“Melek Rafael Enerjisi bana aksın. Teşekkürler” diyebilirsiniz.
Başmelek Rafael Enerjisi’ni başkasına gönderecekseniz:
Başkasına Başmelek Rafael Enerjisini aşağıdaki şekilde, önce Başmelek Mikail Enerjisi’ni sonra ardından da Başmelek Rafael Enerjisi’ni gönderme niyeti yaparak gönderebilirsiniz.
“Melek Mikail Enerjisi…………….. (kişinin ismi)’ye aksın. Teşekkürler.”  
(Gönderilecek kişinin izninin alınması önemlidir. Ya da Yüksekbenliğinin izniyle gönderilebilir.)
ardından:
“Melek Rafael Enerjisi…………..(kişinin ismi)’ye aksın. Teşekkürler.”
(Gönderilecek kişinin izninin alınması önemlidir. Ya da Yüksekbenliğinin izniyle gönderilebilir.)
Başmelek Rafael Enerjisi’ne Uyumlanmak İçin:
Başmelek Rafael Enerjisi’ne sadece niyetle uyumlanabilirsiniz.
Uyumlanmak için lütfen dikkatle okuyun:
1) Sakin sessiz bir yerde, uzanarak ya da oturarak uyumlanabilirsiniz.
2) Üzerinizde metal takı ya da saat olmaması uygundur.
3) Bacaklarınız ya da kollarınız uyumlama sırasında çapraz olmasın,
enerjinin rahat akması açısından.
4) “Niyetim Tanrı’ya (Niyetim Allah’a)
Melek Rafael Enerjisi’ne uyumlanmaya niyet ediyorum” diyerek
uyumlanabilirsiniz. (Yukarıdaki niyeti tam olarak söylemeniz
önemlidir)
6) “Allah’a (Tanrı’ya) teşekkür ediyorum, BaşMelek Rafael’e teşekkür
ediyorum.” diyerek uyumlamayı bitirebilirsiniz.

Başmelek Michael (Mikail)


        BAŞ MELEK MICHAEL (MİKAİL)
Baş Melek Mikail (Mikha’el) Tanrı’nın kendisinden yarattığı ilk varlık, ilk melektir. Tanrı’nın dört baş meleğinden biridir. Kendisinden sonra Evren’in ve diğer tüm varlıkların yaratılışında Tanrı’nın yanında yer almıştır.

Baş Melek Mikail, Evren’in düzeninden ve koruyuculuğundan sorumlu, olumsuz enerjiyle savaşan ve olumsuz enerjiyi arındıran Baş Melektir. Semavi ordunun komutanı, Baş Meleklerin lideridir.

Mikha’el “Tanrı Kimdir” anlamına gelir. Melek Mikail bütün dinlerde tanınır ve kabul edilir. Hristiyanlıkta Kutsal Ruh ile (Ruhulkudüs) eşit tutulur. Tüm melekler gibi dişil yada eril değildir, görünmek istediği şekilde görünebilir.

Enerjisi altın sarısı, mor ve mavi renklerde algılanır.

Baş Melek Mikail’in enerjisi arıtan, nötrleyen ve olumsuz enerjiyi temizleyen çok güçlü bir enerjidir.

Bazı inanışlara göre Baş Melek Mikail, dünyada bedenli olarak görev almış tek Baş Melektir.

Yardıma çağrılan her an yardıma sevgiyle gelir, koruma istenilen her an korur ve yardım eder.

Dünya projesinin kuruluş ve diğer çeşitli evrelerinde olduğu gibi Uyumlu Evre’ye geçiş döneminde de dünyadan ve insanlığa yardımdan sorumlu Baş Melektir.

BAŞ MELEK MİKAİL ENERJİSİ

Baş Melek Mikail Enerjisinin kaynağı, Tanrı’nın kendisidir. Baş Melek Mikail’in enerjisi sevgi ve ışık enerjisidir. Baş Melek Mikail Enerjisi ile uyumlaması ile aktarılan frekans, Baş Melek Mikail’in “şifa ve arındırma” frekansıdır ve çok güçlüdür.

Baş Melek Mikail Enerjisi demek, Baş Melek Mikail’in izniyle, onun frekansından kaynağa bağlanmak, “şifa ve arındırma” enerjisini sonsuz Kaynaktan çekmektir.

Baş Melek Mikail Enerjisi, Dünya’nın Altın Çağ’a (Uyumlu Evre) geçiş döneminde büyük önem taşımaktadır.

Dünya Enerjisinin yükseldiği, insanların bilincinin, farkındalığının yükseldiği ve insanın Tanrısal Varlığına sahip çıktığı bu dönemde “niyet etmenin” önemini ve gücünü biliyoruz.

Baş Melek Mikail Enerjisiyle niyet ya da dua ederken tek yapmamız gereken, samimi olmak ve bütün dualarımızı kalp çakramızla yani sevgiyle yapmaktır.

Melek Mikail Enerjisine bir kez uyumlanmak yeterlidir. Uyumlanmadan sonra enerji akışını başlatmak için iki elimizi kalp çakramız hizasında avuç içlerimiz birbirine yapışık şekilde bir araya getirin ve “Tanrım Melek Mikail enerjisini açmak için senden ve Melek Mikail’den izin istiyorum. Melek Mikail Enerjisi sevgiyle açılsın ve ellerimden akmaya başlasın.”

Enerji akışını hissetmek için kısa bir süre bekleyip ve akışı hissettikten sonra dua ve niyetlerinizi söyleyebilirsiniz.

Eğer başka birine Melek Mikail Enerjisi göndereceksiniz aynı şekilde enerjiyi açarak, o kişiye göndermek için Tanrı’dan ve Melek Mikail’den izin isteyin. Avuç içlerinizde ya da parmaklarınızda akışı hissettikten sonra dua ve niyetinizi gönderin.

Melek Mikail Enerjisi ile ilgili çalışmanızı tamamladıktan sonra Tanrı’ya ve Melek Mikail’e teşekkür ederek kapatın.

Melek Mikail Enerjisi’ni başkasına göndermek için:

“Melek Mikail’in Enerjisi .......’ye aksın. (huzur, mutluluk için) Melek Mikail’e teşekkür ederim.” (Gönderilecek kişinin izninin alınması önemlidir. Ya da Yüksekbenliğinin izniyle gönderilebilir.)

Melek Mikail Enerjisi ile kendinize şifa vermek için:

“Melek Mikail bana aksın ve uygun şifa, onarım ve arındırmayı gerçekleştirsin. Bütünün hayrına olacak şekilde.”

Melek Mikail Enerjisi ile niyet etmek için:

“Ben Tanrı’ya dua ediyorum. Ben ........’ye niyet ediyorum. Tanrı’dan bunun için yardım istiyorum ve Tanrı’ya teşekkür ediyorum. Melek Mikail’in enerjisi bu niyetime aksın ve niyetimin gerçekleşmesine yardım etsin. Melek Mikail’e teşekkür ederim.”

Örnek:
“Ben uygun bir eve sahip olmaya niyet ediyorum.”
“ Ben uygun bir işe sahip olmaya niyet ediyorum.”

Niyeti başkasının adına yapamazsınız. O kişi isterse, yol göstermenizle kendi niyet edebilir ve siz onun niyetine Melek Mikail Enerjisi gönderebilirsiniz. Ya da başka bir kişi için Tanrı’ya dua edebilir, yardım isteyebilirsiniz. (Bütünün hayrına olacak şekilde.)

Melek Mikail Enerjisi ile arınmak için:

“Ben Tanrı’ya dua ediyorum. Ben ........ endişemi/korkumu sevgiye dönüştürmeye niyet ediyorum. ....... endişem/korkum sevgiye dönüşüyor. Bu niyetim için Tanrı’dan yardım istiyorum ve Tanrı’ya teşekkür ediyorum. Melek Mikail’in Enerjisi, sevgiyle bu niyetime aksın ve gerçekleşmesine yardımcı olsun.”

Arınma Niyeti Örnekleri:

Değersizlik duygusu
Başarısızlık korkusu
Kıskançlık duygusu
Para ile ilgili olumsuz duygular
Kendine öfke
Karşı cinsle ile ilgili olumsuz duygular
Yalnızlık korkusu
Ölüm korkusu
Bağımlılık duygusu...

Melek Mikail Enerjisiyle korunma duası:

“Yaratıcı Kaynak Tanrı’ya dua ediyorum. Senin evrensel amacına uymayan, senin sevgini taşımayan hiçbir enerjinin üzerimde etki sağlamasını ve bana yaklaşmasını istemiyorum. Bunun için ayırt etme yeteneğini diliyor ve korunmaya niyet ediyorum.”

Melek Mikail Enerjisi’nin gün içinde kullanımı:

Melek Mikail Enerjisi’nin günlük yaşamımızda her an yardım istemek için kullanabiliriz. Reiki gibi enerjiyi açarak ve niyet ederek kullanabiliriz. Günlük yaşamınızda kullanabileceğiniz değişik niyet örneklerini aşağıda bulabilirsiniz:

“Melek Mikail Enerjisi eşimle aramıza aksın ve aramızdaki sorunları sevgiye dönüştürsün.”
“Melek Mikail Enerjisi bu toplantıma aksın ve iyi bir toplantı geçirmeme yardımcı olsun, bütünün hayrına olacak şekilde.”
“Melek Mikail Enerjisi bana aksın ve bu sıkıntıdan kurtulmama yardım etsin.”
“Melek Mikail Enerjisi arkadaşımla bana aksın ve aramızdaki sorunları sevgiyle dönüştürsün.”

Melek Mikail Enerjisi ile bağışlaması çalışması:

Dünyanın yükseliş döneminde tüm deneyimleri deneyim olarak görmek ve değerlendirmek, ve onları sevgiyle geride bırakmak ve yoluna devam etmek için bağışlayamadığımız, izi kalan her olayı ve herkesi bağışlamak kişisel gelişimimiz için büyük önem taşımaktadır. Aşağıdaki niyetler bağışlama çalışması için önerilir.

Baş Melek Mikail Enerjisi ile Bağışlama Niyetleri:

“Ben Tanrı’ya dua ediyorum. Bugüne kadarki yaşantımda bağışlayamadığım ve bende iz bırakan her olayı, herkesi ve kendimi bağışlamaya niyet ediyorum. Her olayı, herkesi ve kendimi bağışlıyorum. Bu niyetim için Tanrı’dan yardım istiyorum ve Tanrı’ya teşekkür ediyorum. Melek Mikail Enerjisi bu niyetime aksın ve niyetimin gerçekleşmesine yardımcı olsun. Melek Mikail’e teşekkür ederim.”

“Ben Tanrı’ya dua ediyorum. ..........’yi (kişinin adı söylenerek.) bağışlamaya niyet ediyorum.
.........’yi bağışlıyorum. Bu niyetim için Tanrı’dan yardım istiyorum ve Tanrı’ya teşekkür ediyorum. Melek Mikail Enerjisi bu niyetime aksın ve gerçekleşmesine yardımcı olsun. Melek Mikail’e teşekkür ederim.”

Melek Mikail Enerjisi ile mekanı uyumlamak için:

“...........( evim, ofisim, okulum) Melek Mikail’in enerjisine sevgiyle uyumlansın ve en güzel enerjiyle daima arındırılsın.”

(Mekan uyumlaması için bir kez söylemek yeterlidir. Arındırmak için arada tekrarlanabilir. Başkasının mekanını ancak ondan izin alarak uyumlayabilir ve arındırabilirsiniz.)

Melek Mikail ile mekan arındırmak için:

Melek Mikail Enerjisi..........(bu mekana, eve, arabaya, ofise, odaya) aksın ve buradaki olumsuz enerjiyi sevgiye dönüştürsün.

24 Ağustos 2012 Cuma

Melek nedir?Melek Nedir? Özellikleri ve Görevleri Nelerdir?


MELEK NEDİR?

Melek, Allah tarafından yaratılmış, erkeklik ve dişilikleri olmayan ve Allah’a itaatten ayrılmayan nuranî bir varlıktır. Melekler, duyu organlarıyla algılanabilecek maddî bir yapıya sahip olmamaları yönüyle gayb âlemine ait varlıklardır. Bunun için de, haklarında duyularla değil, âyet-i kerimeler ve peygamberlerin verdikleri haberlerle bilgi sahibi oluruz. 
Rabbimiz, gaybın son habercisi, son peygamberi Hz. Muhammed’e (S.A.V.) vahyetmiş olduğu kitabında, bize meleklerden bahseder ve onların varlığına inanmayı iman esasları içinde ifade eder: “Peygamber Rabbi tarafından kendisine indirilene iman etti, (buna) mü’minler de (iman ettiler). Her biri Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman ettiler.” (Bakara 2/285) 
Meleklere inanmayan kişi, ilgili âyetlerin hükmünü inkâr ettiği için iman etmiş sayılmaz. Esasında meleklere inanmamak, dolaylı olarak vahyi, peygamberi, peygamberin getirdiği kitabı ve tebliğ ettiği dini inkâr etmek anlamına gelir. 


Meleklerin özellikleri nelerdir? 

Meleklerle ilgili bilgiyi biz, Hz. Peygamber’in (S.A.V.) hadislerinde görmekteyiz. Bir hadis-i şerifte “Cinlerin ve şeytanların ateşten, Hz. Âdem’in topraktan/çamurdan, meleklerin ise nurdan yaratıldığı” (Müslim Zühd 10) bildirilir. 


Melekler günah işlemezler 

Melekler, öfke, kin, gazap, kıskanma ve haset gibi negatif duygulardan uzak olup, beşere ait diğer his ve meyillerden korunmuşlardır. Dolayısıyla onlar için, isyan ve başkaldırma gibi herhangi bir günah söz konusu değildir. Yemez içmezler, evlenmezler 

İnsanların sahip oldukları yemek, içmek, erkeklik, dişilik, evlenmek gibi fiil ve özelliklerden uzak (Saffat, 37/49) ruhanî birer varlık olan meleklerin, makamları sabittir ve onlar için bir ücret alma da söz konusu değildir. Son derece hızlı hareket edebilirler 

Melekler, kendilerine has latif ve nuranî bir yapıya sahip olmaları sebebiyle son derece süratli, kuvvetli ve mükemmel varlıklardır. Kur’an’da onların bu özelliklerini ifade adına şöyle buyrulur: “Melekler ve ruh, O(nun arşı)na -miktarı (dünya senesi ile) elli bin yıl olan- bir günde yükselip çıkarlar.” (Mearic 70/4) Çeşitli şekillere girebilirler 

Melekler, Allah’ın emir ve izni ile çeşitli şekillere girebilen varlıklardır. Onlar peygamberler tarafından hem aslî, hem de başka şekilleriyle görülmüşlerdir. Meselâ, Cebrail (A.S.) Hz. Meryem’e bir insan şeklinde görünmüştür. (Meryem, 19/16-17.) Hz. İbrahim’e bir oğul müjdesiyle gelen melekler de, insan şeklinde görünmüşlerdir. Ayrıca Cibrîl hadisi olarak bilinen, -iman, İslâm ve ihsan kavramlarının tanımlarının yapıldığı- rivâyette de belirtildiği gibi, Cebrail sahabiler tarafından insan şeklinde görülmüştür. (Müslim, İman 37) Meleklerin görevleri nelerdir? 

Yüce Yaratıcı tarafından meleklere verilen görevleri Kur’an âyetlerinin ve bazı hadis-i şeriflerin ışığında şöyle sıralayabiliriz: 

1. Allah’ı her bir eksik ve yanlış mülâhazadan tenzih etmek, O’na gece gündüz övgü ve şükranda bulunmak ve O’nu, O’na yaraşır bir biçimde yüceltmek. 

2. Allah’ın peygamber olarak seçtiği kullarına vahiy getirmek. 

3. Peygamberleri salât ve selâm ile yüceltmek ve bütün insanlara dünyada hayır duada bulunmak. 

4. Peygamberlere ve mü’minlere manevî bir güçle destek olup onları sıkıntılı ve üzüntülü anlarında rahatlatmak, inkârcıları ise sıkıntıya sokmak. 

5. İnsanı koruyan takipçiler olarak bir anlamda insanlara hizmet etmek. 

6. İnsanların fiillerini kaydetmek. 

7. Kâinatla ilgili olarak yürütülen ilâhî icraata vasıta olmak. 

8. Beşerin yaratılış ve ölümüyle ilgili olarak görev yapmak. 

9. İlâhî cezaları icra eden elemanlar olarak görev yapmak. Melekler kaç gruba ayrılır, vazifeleri nelerdir? 


Meleklerin sayısı ve çeşitleri: 


Meleklerin sayısını ancak Allah bilir. Kur’an’da ve hadislerde meleklerin sayıları hakkında açık bir bilgi mevcut değildir. Ancak Kur’an’ın “Göklerin ve yerin orduları Allah’a aittir.” şeklindeki beyanlarından hareketle  sayılamayacak kadar çok olduklarını söylememiz mümkündür. 


Vahiy Meleği: Hz. Cebrail 
Cebrail (A.S.) dört büyük melekten biridir. Allah tarafından peygamberlere vahiy getirmekle görevlendirilmiştir. İsmi Kur’an’da üç yerde Cibrîl olarak geçmektedir. Ayrıca Cibrîl âyetlerde “ruh”, “rûhenâ”, “rasûlün kerîm”, “rasulü rabbik”, “ruhu’l-emin”, “ruhu’l-kudüs” gibi isimlerle de zikredilmektedir. Bir hadiste ise, bunlara ilâveten “en-Nâmus” diye isimlendirilmektedir. 


Kıyamet Meleği: Hz. İsrafil 
Bu meleğin adı Kur’an’da açıkça geçmez. Âyetlerde yalnızca, Sûr'a üflenileceğinin haberi verilir. Adı, hadiste dört büyük meleğin içinde zikredilir. İsrafil (A.S.) Sûr'a iki defa üfleyecek, ilkinde kıyamet kopacak, ikincisinde ise tekrar diriliş meydana gelecektir. Ölüm Meleği: Hz. Azrail 
Görevi, ölüm vakti gelenlerin ruhunu teslim almaktır. Kur’an’da ölüm meleği adıyla ifade edilmiştir. Kirâmen Kâtibîn melekleri 
İnsanın sağında ve solunda görevli olarak bulunan iki meleğin adıdır. Sağdaki, iyi iş ve davranışları, soldaki ise kötü iş ve davranışları tespit etmekle görevlidir. ‘Hafaza melekleri’ adı da verilen bu melekler, kıyamet günü hesap sırasında yapılan işlere de şahitlik edeceklerdir. 


Kâinattaki Hadiseleri İdare Eden Melek:
 

Hz. Mikâil dört büyük melekten biri olup Allah tarafından kâinattaki tabii olayların ve yaratıkların rızıklarının idaresine vasıta kılınmıştır. İsmi, Kur’an’da sadece bir âyette geçer. 


Mukarrebûn melekleri 
İlliyyûn ve Kerûbiyyûn olarak da anılan bu melekler, Allah’ı tesbih ve anmakla görevli olup O’na çok yakın ve O’nun katında şerefli bir mevkide bulunurlar. Hamele-i Arş melekleri 
Arşı (Allahın kudret ve saltanatının tecelli yeri) taşıyan meleklerin adıdır. Kur’an’da haklarında şöyle buyrulur: “Arşı taşıyan, bir de onun çevresinde bulunan melekler devamlı olarak Rab’lerini zikir ve O’na hamd ederler.” 


Münker ve Nekir Melekleri 
Ölümden sonra kabirde sorgu ile görevli iki melektir. Bilinmeyen, tanınmayan, yadırganan anlamındaki Münker ve Nekîr, mezardaki şahsa, hiç görmediği bir şekille gelmeleri sebebiyle bu ismi almışlardır. Bu iki melek kabirdeki ölülere, “Rabbin kim?”, “Peygamberin kim?”, “Kitabın ne?” şeklinde sorular yöneltirler ve o insana, alacakları cevaplara göre muamele ederler. Hadis-i şeriflerde, insanın kalbine doğruyu ve gerçeği ilham eden, Kur’an okunurken yeryüzüne inen meleklere de dikkat çekilir. Melek inancı insana ne kazandırır? 

Meleklere inanan birisi, kendisini hiçbir zaman yalnız hissetmez. Zira böyle birisi en yalnız zamanlarında bile, kendisiyle beraber bulunan meleklerin varlığını bilir ve onların mevcudiyetlerinden duyduğu manevî bir feyizle yalnızlığını ünsiyete (sıcak bir birlikteliğe) çevirir. 
Her an onların kontrolü altında olduğunu bilen ve düşünen bir mü’min, günahlara doğru yürümekten hem utanır hem de çekinir. Melek inancı, manevî güzelliğin ve ahlâkî inceliğin bir sembolü olarak, insanlarda kendilerine benzemeye özlem duyulan bir hedef olarak da teşvik edici bir etkiye sahiptir.